Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Wypadek komunikacyjny to dla każdego duży problem. Nawet najmniejsza stłuczka jest źródłem wydatków i nie potrzebnego nikomu, dodatkowego stresu. Efektem wypadku drogowego może być zniszczenie samochodu i, co gorsza, utrata zdrowia. W obu przypadkach Tobie, jak i każdej innej osobie poszkodowanej należy się odszkodowanie za wypadek komunikacyjny, które może okazać się cennym dodatkiem finansowym na pokrycie kosztów leczenia i niezbędnych napraw.

Procedura dochodzenia odszkodowania za wypadek komunikacyjny rozpoczyna się w chwili spisywania wspólnego oświadczenia sprawcy wypadku i poszkodowanego, lub w chwili wezwania Policji. Na tym etapie należy dokładnie zabezpieczyć niezbędne dowody. Pomocne jest wykonanie zdjęć miejsca wypadku, jak i samych pojazdów i poszkodowanych. Należy także poprosić ewentualnych świadków zdarzenia o dane kontaktowe.

Zgłaszając zdarzenie drogowe do ubezpieczyciela rozpoczynamy etap likwidacji szkód. Towarzystwo ubezpieczeniowe wysyła likwidatora, który gromadzi dowody w sprawie. Bada on poziom zniszczenia pojazdu, stopień uszczerbku na zdrowiu i całkowitą wartość szkód. Spisany przez niego raport jest podstawą orzekania komisji w kwestii słuszności i wysokości odszkodowania. To właśnie do niej wysłane zostają wszystkie dokumenty.

Komisja po analizie dowodów i wysłuchani opinii świadków, wydaje orzeczenie w kwestii wypłaty odszkodowania. Osoba poszkodowana może zadecydować o przyjęciu rekompensaty proponowanej przez ubezpieczyciela, lub też odrzucić propozycję i skierować postępowanie do sądu cywilnego.

Dlaczego co raz więcej osób decyduje się na dochodzenie odszkodowania w procesie cywilnym? Tak naprawdę istnieje wiele powodów ku temu. Głównie osoby poszkodowane idą z sprawą do sądu, gdyż słusznie twierdzą, że proponowane przez ubezpieczyciela odszkodowanie za wypadek komunikacyjny, jest za niskie. Biura ubezpieczeniowe najczęściej pokrywają szkody rzeczywiste, czyli, dla przykładu, wartość uszkodzenia samochodu. Dla wielu osób poważny uszczerbek na zdrowiu oznacza zakończenie kariery zawodowej. Utracona w ten sposób możliwość zarabiania pieniędzy nie zostaje ujęta przez ubezpieczyciela. Natomiast odszkodowanie za wypadek komunikacyjny dochodzone w sądzie zawiera także wartość utraconych w wyniku zdarzenia korzyści.

Postępowanie przed sądem rozpoczyna się od złożenia pozwu. Pozwanemu zostaje wyznaczony termin na sformułowanie odpowiedzi na pozew i na ustosunkowanie się co do wniosków powoda. Sprawa o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny rozstrzygana jest na kolejnych rozprawach, podczas których przedstawiane są dowody i wysłuchiwani są świadkowie i biegli. Na koniec Sąd wydaje wyrok o wysokości odszkodowania i nadaje jemu klauzulę wykonalności.

Kancelaria Kronn od wielu lat pomaga Klientom w dochodzeniu odszkodowań za wypadki komunikacyjne. Działając w imieniu Klienta, zajmujemy się dokonywaniem wszelkich czynności procesowych, gromadzeniem materiału dowodowego i sporządzaniem precyzyjnych dokumentów prawnych. W trakcie procesu stajemy się pełnomocnikiem i powiernikiem Klienta, który może liczyć na naszą pomoc w każdej sytuacji.

O czym należy pamiętać?

  • zrób dokładne zdjęcia miejsca wypadku;
  • znajdź ewentualnego świadka wypadku i poproś go o numer telefonu;
  • zbiera wszelkie możliwe paragony i rachunki, które będą podstawą oszacowania Twoich wydatków związanych z wypadkiem i poniesionymi szkodami;
  • po wypadku, jeśli odczuwasz jakiekolwiek dolegliwości zgłoś się do lekarza;
  • odszkodowanie pomoże Ci stanąć na nogi – zadbaj o to, aby było jak najwyższe.